Hvordan oppbevare negleprodukter

Når man har investert penger i hobbyen eller arbeidsplassen sin, er det viktig å lese seg opp på hvordan man kan oppbevare negleproduktene så de varer så lenge som mulig, slik at du får mest mulig ut av kjøpet du har gjort. Det er derfor viktig å vite hvor lenge de varer og hvordan de skal oppbevares for å sikre en trygg bruk. Noe annet som er viktig å vite er hvordan man kaster dem når det er nødvendig.

Går produktene ut på dato?

Negleprodukter kan bli dårlige, akkurat slik som mat kan bli dårlig om den står for lenge. Da vil de ikke lenger ha de samme egenskapene som de hadde før. Med riktig oppbevaring og utøvelse av produktsikkerhet kan du forlenge holdbarheten betraktelig. Noen ganger blir produkter forurenset eller ødelagt, og da må man også vite hvordan man kan skal kvitte seg med dem på best mulig vis. Man skulle tro at det å sjekke utløpsdato var nok, men leverandørens hylletider kan variere, i tillegg kan de fleste produkter trygt brukes lenge etter utløpsdatoen.

Korrekt oppbevaring av negleprodukter

I tillegg til anbefalingene som ofte står på de enkelte produktene, burde alle negleprodukter oppbevares i stående i originale beholdere for å forhindre lekkasje og sikre at alle lokk alltid er forsvarlig lukket. De skal lagres på et kjølig og tørt sted når de ikke er i bruk, fritt for fuktighet og direkte sollys, varme og flammer. Her i Norge er det typisk temperaturforandringer rundt vår og høstsesong, så det er viktig å passe på at produktene holder en stabil temperatur.

Gel (inkludert gellack)

Holdbarhet: 1-3 år

Gel og gellack bør oppbevares borte fra sollys til enhver tid, for alt lys som kommer i kontakt med gel vil begynne herdeprosessen. Ved temperaturforandringer vil også spesielt gel ese ut og renne nedover lokk og beholder, så det er viktig at den oppbevares i en stabil, kjølig temperatur. Skulle det allikevel skje at gel har begynt å ese ut av krukken, kan du enkelt rengjøre utenpå krukken og nede i skuffen med cleaner og en lofri papirklut.

Under påføring bør overflødig gel fra pensel/kost fjernes på innsiden av flaskehalsen i stedet for mot siden, for å unngå at det samler seg rundt den ytre flaskehalsen eller utenpå krukken. Havner produktet utenpå krukken vil lyset gjøre at herdingen settes i gang, og det vil være mye vanskeligere å fjerne i etterkant.

Tips! For å unngå at lokket på gelékrukken sitter fast i gammelt produkt kan du rengjøre forsiktig med cleaner og smøre med litt vaselin før du skrur på lokket etter bruk.

Akrylpulver og monomer

Holdbarhet: 1-3 år

Lokket på akrylpulveret bør alltid være lukket slik at fuktighet i luften ikke blander seg med pulveret. Dette gjør at produktet klumper seg og i verste fall blir misfarget og endrer tekstur.

Monomeren kan tykne og få en gelékonsistens, den kan tørke for sakte eller til og med tørke helt inn i det den har blitt dårlig.

Klassisk neglelakk

Holdbarhet: 12-18 måneder

Fargepigmentene i neglelakk kan falme om de utsettes for sollys, og flaskene kan til og med eksplodere ved temperaturer over 48°C. Om neglelakken har stått en stund eller er lagret feil, kan den begynne å tykne og bli vanskelig å påføre på grunn av kontakt med luft. Hvis neglelakken skiller seg i flasken kan den reddes ved å rulles mellom håndflatene dine for å blande fargen igjen. Prøv å unngå risting da dette kan skape luftbobler.

Noen har forsøkt å løse fortykning av neglelakk ved å tilsette fortynner eller neglelakkfjerner, men dette endrer hele kjemien i produktet og bør unngås.

Primer

Holdbarhet: 1-2 år

Primeren er sensitiv for lys, så den kan misfarges, forurenses og bli dårlig om den ikke oppbevares riktig. Den kan også bli forurenset om den påføres på en feilpreppet negl, da kosten tar med seg støv og oljer tilbake i flasken. For å lese mer om hvordan du forbereder neglene kan du lese her.

Kremer, serum og neglebåndsoljer

Holdbarhet: 1-2 år (uåpnet), 1 år (åpnet)

Hvis lukten eller fargen har endret seg bemerkelsesverdig, eller vanninnholdet har økt er det på tide å kaste dem. Oljer fra disse produktene kan tette avløpet hvis det helles ned i vasken.

Desinfeksjonsmidler

Holdbarhet: 2-3 år etter åpning (men kan holde seg i 10 år uåpnet ved korrekt oppbevaring)

Desinfeksjonsmidler som Barbicide i glassbeholder bør byttes ut daglig, og også ved forurensning eller feil fortynning. Gjøres ikke dette tidsnok vil væsken begynne å stivne, endre farge og fordampe. Avhengig av vannet som brukes kan væsken se uklar ut, og det er helt normalt.

Avhending av negleprodukter

Følg alltid produsentenes instruksjoner og veiledning. Dersom disse ikke følges, kan det skapes både farlige og lite miljøvennlige situasjoner. Flere har lært dette på den harde måten på grunn av de veldig reaktive og brennbare kjemikaliene i negleprodukter. I tillegg til å forårsake skade på vannrør og sluk, havner alt du heller i vasken til slutt i havet og utgjør en fare for livet i sjøen. I tillegg vil emballasje som gamle lakkflasker i restsøppelet ofte havne på søppeldeponier, hvor kjemikaliene som fremdeles er i flytende form kan filtreres og havne i jorda. De aller fleste negleprodukter som lim og andre sterke kjemikalier kan leveres på en miljøstasjon som farlig avfall, hvor godkjente anlegg sørger for riktig behandling. Brukte wipes, bomullspads og lignende må fuktes godt med vann før de kastes i søpla – de kan være selvantennende. Rester fra akrylnegler, gelnegler og brukte, løse tipper sorteres som restavfall.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com